Minggu, 31 Oktober 2021

PuasaAyyamul Bidh

Puasa adalah salah satu rukun Islam dan menjadi ibadah wajib bagi umat Islam. Puasa wajib dilakukan pada bulan Ramadhan, dimana kita berpuasa sebulan penuh.

Sebagaimana halnya sholat, ada sholat wajib dan sholat sunnah, puasa pun demikian. Selain puasa wajib di bulan Ramadhan, kita juga melaksanakan ibadah puasa sunnah di luar puasa Ramadhan.
Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mewasiatkan padaku bahwa pada tanggal 13,14,15 setiap pertengahan bulan Hijriyah dilaksanakan puasa sunnah. Puasa inilah yang disebut dengan puasa ayyamul bidh.
Puasa ayyamul bidh disebut juga dengan puasa putih karena langit pada malam hari terlihat begitu terang dan cerah oleh sinar bulan.
_Jika engkau ingin berpuasa tiga hari_ _setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13,14, dan 15 (dari bulan Hijriyah)."_
*(HR.Tirmidzi dan An Nasai).*
Namun ada penjelasan lain disebut puasa hari putih, dalam kitab 'Umdatul Wari'Syarhu Shahihil Bukhari menjelaskan bahwa ayyamul bidh terkait dengan kisah Nabi Adam AS ketika diturunkan ke muka bumi.
Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi seluruh tubuhnya terbakar oleh matahari sehingga menjadi hitam. Kemudian Allah memberikan wahyu berpuasa selama tiga hari yaitu tanggal 13,14, dan 15. Ketika hari pertama puasa, sepertiga badannya menjadi putih. Hari kedua, sepertiganya menjadi putih dan hari ketiga, sepertiga sisanya menjadi putih.
Manfaat dan keutamaan puasa ayyamul bidh :
1. Setara dengan berpuasa setahun penuh.
_" Puasa ayyamul bidh itu adalah seperti puasa sepanjang tahun"._
*(HR. Bukhari).*
2. Puasa sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW.
_Rasulullah SAW berpesan kepadaku tiga hal yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati, yaitu berpuasa setiap tiga hari pada setiap bulannya, mengerjakan dua rakaat shalat Dhuha, serta shalat witir sebelum tidur"._
*(HR.Bukhari Muslim).*
Dengan melakukan puasa setiap tengah bulan, berarti kita sudah menghidupkan sunnah nabi. Ada sebuah hadist yang mengatakan tentang keutamaan menghidupkan sunnah nabi.
_"Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka aku bersamanya di surga"._
*(Hadist Anas bin Malik).*
Berikut niat puasa ayyamul bidh:
_"Nawaitu shauma ghadin ayyamal bidh sunnatan lillahi ta'ala."_
Artinya: Saya berniat puasa ayyamul bidh, sunnah karena Allah ta'ala."
Selamat berpuasa ayyamul bidh.
lfh/LFH.
Youtube: prof reni akbar hawadi

Psikoterapi Doa

 *Kalau Anda berdoa dan lama tidak dikabulkan, coba Anda teliti, apakah ada hak orang lain yang masih terikut dengan Anda. Atau barangkali Anda punya kesalahan pada orang lain yang masih menjadi ganjalannya.*

Jangan mendoakan yang buruk-buruk untuk diri sendiri maupun orang lain. Karena itu salah satu bentuk ketiadaan adab dalam berdoa.
Adab berdoa adalah mendoakan yang baik-baik untuk siapa pun. Kalau menurut Anda ada teman yang keliru, jangan katakan di depannya, misalnya, “Semoga kamu segera mendapatkan hidayah.” Bisa jadi dia akan merasa dilecehkan – terkesannya dia sama sekali tidak diberi hidayah. Doakan saja agar dia sadar dan kembali ke jalan yang lurus.
Rendahkan suara Anda dalam berdoa, jangan berteriak-teriak – kecuali bagi imam, yang bertujuan agar jamaahnya mendengar. Tapi ketika Anda sendirian di rumah tidak perlu doa dengan suara kencang dan dengan bahasa diindah-indahkan seperti sajak. Anda tidak peru memaksakan diri berdoa dengan sajak, sehingga bisa membuat Anda malah lebih sibuk dengan sajaknya. Anda tidak perlu sibuk dengan kaimat-kalimat indah.
Dalam doa, hadirnya hati itu lebih penting: tawadhu, khusyuk, khauf, dan raja’. Tawadhu itu tunduk, khusyuk itu stabil batinnya, khauf itu takut dimurkai Allah, dan raja’ penuh harap atas rahmat Allah.
Bila masih ada hak orang lain yang kita pegang secara tidak sah, itu dapat menghalangi terkabulnya doa.
Atau, barangkali Anda punya kesalahan pada orang lain yang masih menjadi ganjalannya. Jika demikian, kembalikan haknya atau mintalah maaf dulu.
Bersih dari makanan dan minuman yang haram, juga salah satu syarat terkabulnya doa.
Selanjutnya adalah memohon ampun (istighfar). Ali bin Abi Thalib berkata, “Istighfar bukan pemutihan dosa. Tidak serta merta dengan istighfar, dosa kita langsung bersih.
Istighfar itu ada tiang-tiangnya. Ketika Anda beristighfar, pastikan tiang-tiangnya lengkap. Tiang pertama adalah, benar-benar menyesal. Tiang kedua, niat yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Tiang ketiga, jika ada hak orang lain yang di tangan kita, dikembalikan. Tiang keempat, kalau dalam diri kita masih tersisa makanan haram, ratapi, bersihkan, dan ganti dengan makanan halal sebanyak mungkin.” Lalu, kata Ali, _“Mujahadah_ (berusaha dengan sungguh-sungguh). Sebagaimana engkau bersenang-senang dalam kemaksiatan, maka imbangi itu dengan susah payahnya dalam ketaatan.
Kalau semua tiang ini sudah Anda tegakkan, baru Anda bisa mengklaim sudah beristighfar dengan benar.
Istighfar itu bukan sekadar di mulut.” Itu di antara adab berdoa.
Jangan lupa, hanya Allah satu-satunya tempat berdoa dan meminta pertolongan. Kita mendeklarasikan itu setiap hari melalui surah Al-Fatihah: _Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in_. Jangan khianati fitrah Anda dengan meminta pertolongan kepada selain Allah. _Wa la tad’u min dunillahi ma la yanfa’uka wa la yadhurruka, fain fa’alta fainnaka idzan minazh-zhaimin_ (QS. Yunus: 106) – janganlah engkau menyeru, janganlah engkau berdoa pada yang selain Allah – yang tidak bisa memberi manfaat atau bahaya untukmu. Kalau tetap engkau lakukan, maka engkau termasuk orang yang zalim.
_Wa im yamsaskallāhu biḍurrin fa lā kāsyifa lahū illā huw, wa iy yuridka bikhairin fa lā rādda lifaḍlihi_ (QS Yunus: 107) – Ketika Allah memberimu mudarat, maka tidak ada yang bisa membersihkannya kecuali Allah sendiri. Dan bila Allah menginginkan sesuatu padamu, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaan-Nya. _Yushibu bihi man yasya’u min ibadihi_. Allah memberi musibah, memberi pada hamba-Nya yang dikehendaki. Dan diakhiri _wa huwal ghafurur-rahim_. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka jangan lupa, satu-satunya poros, pusat perhatian, pusat konsentrasi, focus kita sehari-hari, adalah selalu menghadirkan Allah dalam hidup kita. Itulah hakikat doa. ( * )
*Referensi:*
Fahruddin, Faiz.(2021).Menjadi Manusia Menjadi Hamba. Mizan.
Terima kasih banyak Aswil untuk pencerahannya. Benar-benar insightful tulisan yang dikutip ini. Bisa jadi introspeksi kita.

Pemimpin


 _"Pemimpin adalah bayangan Allah SWT di muka bumi. Kepadanya berlindung orang-orang yang teraniaya dari hamba-hamba Allah, jika ia berlaku adil maka baginya ganjaran, dan bagi rakyat hendaknya bersyukur. Sebaliknya apabila ia curang maka niscaya dosalah baginya dan rakyatnya hendaknya bersabar. Apabila para pemimpin curang maka langit tidak akan menurunkan berkahnya. Apabila zina merajalela, maka kefakiran dan kemiskinan pun akan merajalela"_

*H.R. Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar*.
Dari hadist diatas Yahya mengartikan bahwa kata "bayangan Allah SWT" mengisyaratkan bahwa pemimpin adalah perwakilan Allah SWT di muka bumi ini. Dan mengisyaratkan bahwa pemimpin harus selalu dekat kepada Allah.
_"Sebaik-baik pemimpin diantara kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakannya dan merekapun mendoakan kalian, dan seburuk-buruknya pemimpin diantara kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan merekapun membenci kalian, kalian melaknatnya dan merekapun melaknat kalian."_
*H.R. Muslim dari'Auf bin Malik.*
Hadist ini mengisyaratksn bahwa salah satu ciri pemimpin yang baik adalah dicintai dan didoakan rakyatnya.
_"Telah menceriterakanku Abdulloh ibn Maslamah dari Malik dari Abdulloh ibn Dinar dari Abdulloh ibn Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:"Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin keluarga yang dipimpinnya, seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga suami dan anaknya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas tugasnya, seorang pembantu adalah bertanggung atas harta tuannya dan akan ditanya dari tanggung jawabnya, dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal kepemimpinannya."_
*H.R. Bukhari dan Muslim*
Disebutkan bahwa suatu jabatan yang diserahkan ke seseorang merupakan amanah. Tiada sepatutnya seseorang menuntut atau mencarinya melainkan jika dia memiliki kecakapan (kesanggupan) melaksanakannya.
Selamat mengisi kehidupan kita dengan amalan baik yang digariskan Allah SWT sebanyak mungkin. Salam sehat.
2 Safar 1443H/
09.09.2021.
lfh/LFH.
Youtube prof reni akbar hawadi
Referensi:
Sidiq, Umar. Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Qur'an Hadist. Dialogia:Jurnal Studi Islam dan Sosial 12(1),2014.

Senin, 04 Oktober 2021

Harta

Manusia tidak pernah puas dengan hartanya. Mengutip dari Ibnu 'Abbas, ia mendengar Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

_" Seandainya manusia diberi dua lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat."_
*H.R.Bukhari no.6436.*
Allah SWT berfirman untuk terhindar dari panasnya neraka jahanam salah satu jalan adalah membelanjakan harta dengan baik.
Dari Khaulah al-Anshariyyah radhiyallahu'anha, beliau mengatakan, Rasulullah 'alaihi wa sallam bersabda:
_"Ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah secara serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat."_
*H.R.Bukhari*
Harta merupakan kebaikan kita yang besar, sebagaiman firman Allah:
_"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orangtua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa_
*QS. Al-Baqarah (2):180.*
Allah SWT telah mengingatkan bahwa kita manusia adalah pecinta harta yang sangat besar.
_" Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan."_
*QS. Al-'Adiyat (100):8*
Dan Allah SWT telah mengingatkan bahwa harta merupakan cobaan atau ujian kita,
_" Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar"_.
*QS. At-Tagabun (64):15.*
Hendaknya harta yang kita miliki ini memberikan manfaat untuk orang lain.
_"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu._
*QS. An- Nur (24):33*.
_"Infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah)."_
*QS. Al-Hadid (57):7.*
Ingatlah harta yang kita miliki akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT.
_"Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari Kiamat sampai ia ditanya tentang empat hak..tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan."_
*HR. Tirmidzi no.2417*
Selamat mengisi kehidupan kita dengan amalan baik yang digariskan Allah SWT sebanyak mungkin. Salam sehat.
1 Safar 1443H/
08.09.2021.
lfh/LFH.
Youtube prof reni akbar hawadi
_Diadaptasi dan disadur secara bebas dari berbagai sumber_.

Kesenangan Dunia*

Rasulullah Shallallahu'Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu'anhuma, sambil memegang pundaknya:

_"Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat (musafir)."_
*H.R. Al-Bukhari no.6416.*
Melalui hadist di atas, Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa hidup kita ibarat perjalanan.
Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan berulang kali bahwa kehidupan kita di dunia hanyalah sementara, tempat main-main. Kesenangan duniawi itu hanya sebentar dan tidak kekal.
_"Dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?"_
*QS. Al-An'am (6):32.*
_"Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui."_
*QS.Al-'Ankabut (29):64.*
Sebagai orang yang beriman, hamba Allah Subhanahu waTa'ala ingin kita untuk lebih banyak mengingat negeri akhirat.
_"Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu."_
*QS. Muhammad (47):36.*
Manusia terus diingatkan bahwa kesenangan dunia ini menipu.
_" kehidupan dunia ini ibarat air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi, kemudian (tumbuh-tumbuhan) itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."_
*QS. Al-Kahf (18):45.*
Dan godaan di dunia datang dari harta maupun juga dari anak-anak. Firman Allah:
_"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta-bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi."_
*QS. Al-Munafiqun (63):9.*
Namun adanya kasih sayang Allah SWT, di akhirat kelak juga akan memberikan ampunan dan ridhaNya.
_"Dan diakhirat (nanti)ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya.Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu."_
*QS. Al-Hadid (57):20.*
Dari ayat diatas ini maka tujuan hidup manusia adalah memohon ampunan dan memperoleh keridhaanNya. Insya Allah kita akan peroleh kesenangan abadi di akhirat kelak.
Imam Muslim meriwayatkan dari hadist Al-Mustaurid bin Syaddad, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, _"Dunia dibandingkan akhirat hanya seperti salah seorang di antara kalian yang memasukan jari tangannya ke dalam lautan.Perhatikanlah apa yang dibawa oleh jari itu"_
Selamat mengisi kehidupan kita dengan amalan baik yang digariskan Allah SWT sebanyak mungkin. Salam sehat.
25 Muharram 1443H/
04.09.2021.
lfh/LFH.
Youtube prof reni akbar hawadi
_Diadaptasi dan disadur secara bebas dari berbagai sumber_.

Kebajikan

Menurut KBBI, arti kata kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan, keberuntungan dan sebagainya) dan perbuatan baik.

Dalam Al-Qur'an perihal kebajikan (Al-Birr) salah satu ayat yang sering dikutip adalah:
_"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."_
*QS. Al-Baqarah (2):177.*
Mengacu penjelasan ayat diatas maka indikator kebajikan bukan semata apa yang kita tampilkan dalam shalat kita semata, _"Menghadapkan Wajah!"_
Namun jauh dari lahiriah, kata kebajikan mengandung makna menyeluruh yang meliputi keimanan, amal shaleh, dan budi pekerti luhur.
Saya kutipkan Nawwas bin Sam'an agar kita menjadi lebih dalam memahami arti kata kebajikan. Ia berkata, Nabi SAW bersabda: "Kebajikan adalah akhlak terpuji, sedangkan dosa adalah apa yang diresahkan jiwa dan kamu tidak suka bila dilihat orang lain."_
*H.R.Muslim.*
Penjelasan ini diperkuat dengan riwayat lain yang menyebutkan : Wabishah bin Ma'bad ra. berkata: Aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya:" Kamu datang untuk bertanya tentang kebajikan?" Aku menjawab "Ya". Beliau bersabda" Tanyakan kepada hati kecilmu sendiri. Kebajikan adalah apa yang membuat jiwa dan hatimu tenteram, sedangkan dosa adalah apa yang membuat jiwa dan hatimu gelisah meskipun orang lain berulangkali membenarkanmu"
*HR. Imam Ahmad bin Hambal dan Imam ad Darimi. Hadist ini hasan*.
Dari dua hadist diatas, kita menjadi paham bahwa kebajikan adalah apa yang mendatangkan ketenangan dalam hati dan jiwa. Mewujudkan semua yang ada dalam ayat diatas secara nyata dalam perbuatan sehari-hari kita akan memunculkan rasa tenang dalam batin.
Dan kebajikan ini menurut Rasulullah SAW merupakan fitrah. Allah memberikan kepada hambaNya untuk bisa mengetahui dan menerima kebenaran, sehingga hati kita menjadi tenteram.
Salah satu kebajikan yang sering dicontohkan Nabi SAW yaitu saat kakek dari Bahz Ibnu Hakim bertanya kepada Nabi," Wahai Rasulullah, siapakah yang harus paling aku perlakukan secara baik?Rasulullah menjawab"Ibumu". "Kemudian siapa?" Rasululah kembali menjawab :"Ibumu". " Kemudian Siapa?" Rasululah menjawab " Bapakmu".Kemudian siapa?" Rasulullah menjawab "Kemudian yang lebih dekat".
Contoh lain tentang aplikasi kebajikan dari Abdullah bin Umar. Ia menyebutkan kebajikan adalah sesuatu yang mudah yaitu bermuka manis dan berbicara dengan sopan.
Selamat mengisi kehidupan kita dengan amalan baik yang digariskan Allah SWT sebanyak mungkin. Salam sehat.
24 Muharram 1443H/
03.09.2021.
lfh/LFH.
Youtube prof reni akbar hawadi
_Diadaptasi dan disadur secara bebas dari berbagai sumber_.

Menuntut Ilmu

Setiap muslim berkewajiban menuntut ilmu. Hal ini tertera dalam hadist bahwa Rasulullah SAW bersabda:

_"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim."_
*H.R.Ibnu Majah no.224.*
Bahkan menuntut ilmu itu dianjurkan dimulai sejak lahir hingga akhir hayat. Rasulullah bersabda:
_"Tuntutlah ilmu dari buaian (bayi) hingga liang lahat."_
Disebutkan keutamaan bagi mereka yang mempelajari ilmu pengetahuan akan dimudahkan masuk surga.
_"Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga"_
*H.R.Muslim No.2699.*
Sebagaimana firman Allah yang akan meninggikan derajat setiap seorang muslim yang menuntut ilmu:
_" Wahai orang yang beriman! Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."_
*QS.Al-Mujadilah (58):11.*
Rasulullah SAW mengingatkan kita agar menghormati para guru yang memberikan ilmu mereka.
_"Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu."_
*H.R.Tabrani.*
Hadist lain menyebutkan bahwa menuntut ilmu dapat menghadirkan keberkahan.
Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda:
_"Barangsiapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali."_
Menuntut ilmu tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan dunia, namun juga membawa kebaikan hingga akhir hayat.Rasulullah shallalallahu'alaihi wa sallam bersabda,
_"Barangsiapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga."_
*H.R.Muslim.*
Rasulullah SAW menegaskan keutamaan ilmu yang bermanfaat , baik saat masih di dunia maupun setelah wafat.
_"Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang berdoa untuknya."_
*H.R.Muslim.*
Selamat mengisi kehidupan kita dengan amalan baik yang digariskan Allah SWT sebanyak mungkin. Salam sehat.
23 Muharram 1443H/
02.09.2021.
lfh/LFH.
Youtube prof reni akbar hawadi
_Diadaptasi dan disadur secara bebas dari berbagai sumber_.

Kenikmatan


Mengutip Syarah Riyadhus Solihin,yang menyebutkan manusia itu ibarat pedagang, sementara kesehatan dan waktu luang adalah modal.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi SAW bersabda:"Dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu."
*H.R.Bukhari.*
Atas dasar hadist inilah,
Syarah Riyadhus Sholihin mengingatkan kita barangsiapa mempergunakan modal itu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan memperoleh keuntungan. Sedangkan jika ia menyia-nyiakannya ia akan merugi dan menyesal serta dialah orang yang tertipu.
Gunakanlah nikmat kesehatan dan waktu yang ada seoptimal mungkin untuk beramal baik dan mendekatkan diri kita pada Sang Khalik sebelum kedua kenikmatan tersebut
hilang. Kita diingatkan bahwa kenikmatan kesehatan selalu diakhiri dengan penyakit dan waktu selalu diakhiri dengan kesibukan.
Selamat mengisi kehidupan kita dengan amalan baik yang digariskan Allah SWT sebanyak mungkin. Salam sehat.
22 Muharram 1443H/
01.09.2021.
lfh/LFH.
Youtube prof reni akbar hawadi
_Diadaptasi dan disadur secara bebas dari berbagai sumber_.

Kesedihan


Suka dan duka silih berganti datang dalam kehidupan manusia. Ayat-ayat Al-Qur'an adalah obat mujarab untuk menghalau kesedihan kita.

_"Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman"_
*QS. Ali 'Imran (3):139.*
Ada satu tulisan yang bagus tentang kesedihan, yang menyebutkan sebab-sebab kesedihan itu karena (1) jauh dari Allah, (2) dosa kemaksiatan, dan (3) tidak mampu berbuat kebaikan.
Islam memberikan solusi untuk menghilangkan kesedihan :
1. *Jangan bersedih*, Allah beserta kita. Tidak ada kejadian dan kesedihan melainkan dengan izin Allah.Secara tauhid, hanya Allah tempat kita bersandar. Allah berfirman:
_"Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya (Muhammad) dan membantu dengan bala tentara (malaikat-malaikat) yang tidak terlihat olehmu"_
*QS.At-Taubah (9):40.*
2. *Berpedoman pada Al-Qur'an.* Jika kita mematuhi perintahNya dan menjauhi laranganNya, maka tidak ada yang perlu kita takutkan, dan yang membawa pada kesedihan.
_"Kami berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga!" Kemudian jika benar-benar datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."_
*QS.Al-Baqarah (2):38.*
3. *Mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW*, yaitu membiasakan diri untuk beristighfar dan berdoa pada Allah SWT. Fiman Allah:
_"Wahai anak cucu Adam! Jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri, yang menceriterakan ayat-ayat-Ku kepadamu,, maka barangsiapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati."_
*QS. Al-A'raaf (7):35*
Banyak risalah Nabi SAW menyebutkan bahwa:
_" Siapa yang melazimkan beristighfar, maka Allah jadikan baginya jalan keluar atas segala kesulitannya. Allah juga akan memberikan kelapangan atas segala kesempitan dan kesusahannya. Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka."_
*H.R.Abu Dawud,an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim*.
4. *Istiqamah*, yaitu konsisten dalam perilakunya. Mampu berpikir positif, percaya diri, berintegritas, dan mampu mengendalikan kesedihan dirinya.
_"Janganlah kamu takut dan jangan merasa bersedih"_
*QS.Fushilat (41):30.*
Berdasar ayat-ayat diatas tidak ada alasan bagi kita seorang muslim untuk berlarut dalam kesedihan sejauh kita melakukan hak-hak Allah. Salam sehat.
21 Muharram 1443H/
30.08.2021.
lfh/LFH.
Youtube prof reni akbar hawadi
_Diadaptasi dan disadur secara bebas dari berbagai sumber_.

Rasa Takut


Rasa takut kita yang benar harus terkait dengan tauhid. Allah berfirman:

_"Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan"_
*QS. Ar-Rahman (55): 46-48.*
Allah juga berfirman,
_" Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah"_
*QS.Al-Maidah (5):44.*
Allah mengingatkan kita sebagai orang beriman bahwa rasa takut hanya untuk ke diri-Nya semata. Namun ada syaitan yang selalu menghalangi manusia.
_" Sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakutimu (kamu) dengan teman-teman setianya, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu orang-orang beriman."_
*QS. Ali-Imran (3):175.*
Rasa takut hanya kita tujukan pada Allah semata. Hal ini karena kita akan kembali kepada Allah, Tuhan kita. Kita takut akan azab Allah dan berharap memperoleh kebaikan-kebaikanNya.
_"Sungguh, orang-orang yang karena takut (azab) Tuhannya, mereka sangat berhati-hati, dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya, dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan (sedekah), dengan hati penuh rasa takut (karena mereka tahu) bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya."_
*QS. Al-Mu'minun (23):57-61.*
Bagi muslim yang taat, yakin bahwa segala sesuatu terjadi karena ijin Allah. Dan semua sudah ada dalam catatan Lauh Mahfuzh.
_"Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah"_
*QS. At-Tagabun (64):11.*
Allah juga mempertegas firmanNya:
_"Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya.
*QS. Al-Hadid (57):22.*
Berdasar ayat-ayat diatas tidak ada alasan bagi kita seorang muslim untuk rasa takut yang berlebihan terhadap hal dalam kehidupan yang kita jalani sejauh kita melakukan hak-hak Allah. Salam sehat.
19 Muharram 1443H/
28.08.2021.
lfh/LFH.
Youtube prof reni akbar hawadi
_Diadaptasi dan disadur secara bebas dari berbagai sumber_.

Ujian


Kita harus meyakini bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kepada hamba-Nya melebihi batas kemampuannya. Firman Allah:

_"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."_
*QS. Al-Baqarah (2):286.*
Bagaimanakah kita sebagai umat Islam memandang permasalahan hidup?
_" Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun keduka citaan bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu."_
*HR.Bukhari*
Pada hakekatnya sebuah masalah dihadirkan oleh Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat baik disadari maupun tidak disadari.
_"Barangsiapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik maka ditimpakan ujian kepadanya."_
*HR.Bukhari*
Dari hadist diatas kita memahami bahwa Ujian dalam kehidupan adalah untuk membentuk kita menjadi sosok manusia yang
terbaik
.
_"Tidaklah aku tinggal di dunia melainkan seperti musyafir yang berteduh dibawah pohon dan beristirahatlah lalu musyafir tersebut pergi meninggalkannya."_
*HR. Tirmidzi*
Hakikat kehidupan dari perumpamaan yang Rasulullah berikan di atas, bahwa kehidupan baik yang memberi perasaan bahagia, sedih, kecewa hanya bersifat sementara.
_"Barangsiapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barangsiapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akherat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hamba-Nya selagi hamba tersebut membantu saudaranya."_
*HR.Muslim*
Dari hadist di atas kita memperoleh petunjuk untuk tetap bersedia membantu orang lain yang berada dalam kesulitan. Hal ini akan membuat kita bahagia di dunia dan akherat.
Selamat menunaikan Sholat Sunnah Dhuha.Salam sehat.
17 Muharram 1443H/
26.08.2021.
lfh/LFH.
Youtube prof reni akbar hawadi
_Diadaptasi dan disadur secara bebas dari berbagai sumber_.

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia