Kamis, 10 Juni 2021

Berlomba-lomba Mendapat Kebaikan dan Melakukan Amal Shaleh


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

Berlomba-lomba mendapat kebaikan dan melakukan amal shaleh.

Berbagai hadist dan ayat-ayat Al Qur'an mendorong orang untuk berinfak  dan menjanjikannya memperoleh surga yang seluas langit dan bumi.

Orang kaya berlomba-lomba untuk berinfak; ada yang menginfakan seluruh hartanya, ada juga yang memberi separuhnya. Rasulullah SAW kemudian mendoakan mereka, memohon ampunan dan keridhaan Allah SWT.

Bagaimana dengan orang miskin? Bagaimana cara agar juga memperoleh kebaikan dan memiliki amal sholeh?

Allah berfirman:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya

QS: Al-Baqarah(2):286.

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai  dengan apa yang diberikan Allah padanya

QS: At -Thalaq (65) :7.

Dzikir kepada Allah adalah sebaik-baik sedeqah untuk diri sendiri.

Jika tidak mempunyai kelebihan harta, ucapkan Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaaha ilallah setiap lafaz memiliki pahala sadaqah.

Raihlah keridha'an Allah. Selamat sholat tahajjud.

3 Syawal 1442H/15.05.2021.

lfh/LFH.

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia