Selasa, 17 Agustus 2021

Alam Barzakh

Era Covid-19 dan internet membuat informasi tentang kematian sangat intens sampai di telinga kita.

Hal ini memunculkan kembali satu kosa kata dari ustadz saya dalam pengajian masa kecil. Barzakh!
Barzakh adalah istilah untuk tempat atau keadaan orang setelah mati sampai dia dibangkitkan pada hari Kiamat.
Barzakh merupakan alam gaib, dimana setelah mati ruh manusia akan memasuki satu alam kehidupan yang akan didiaminya sampai hari dibangkitkan kembali oleh Allah. Simaklah firman Allah:
"Dan dihadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan."
*QS. Al-Mu'minun (23):100.*
Ada yang menyebut Alam Barzakh dengan kata lain yaitu Alam Kubur.
" Sungguh, kamu telah berdiam (dalam kubur) menurut ketetapan Allah, sampai hari berbangkit."
*QS. Ar-Rum (30):56.*
Apa sajakah yang terjadi atau dialami "kita" sesampainya di Alam Barzah? Alam Barzah ini merupakan tempat screening pertama untuk kita masuk menuju Alam Akhirat.
Disinilah -Barzakh- mulai terlihat ada pembedaan antara manusia satu dan lainnya. Manusia yang beriman dan beramal saleh akan diberi nikmat. Sebaliknya jika ia manusia yang kafir atau berlumur dosa, maka akan mendapatkan azab kubur.
"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh (dalam kehidupan) di dunia dan di akherat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."
*QS. Ibrahim (14):27.*
Firman Allah sebagai berikut:
"Dan barangsiapa berpaling dari peringatanKu maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan Kami akanmengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta"
*QS. Taha (20):124.*
Gambaran kehidupan kita setelah hari kebangkitan akan diperlihatkan. Di alam barzakh alias alam kubur, membuat seseorang akan terpesona menatap ganjaran amalannya selama di dunia. Dan sebaliknya bagi yang amala dunianya jelek, maka tidak kuasa membayangkan siksa neraka yang amat perih.
" Sesungguhnya alam kubur adalah tempat akhirat pertama. Apabila seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Namun apabila ia tidak selamat darinya (alam kubur), maka setelahnya akan lebih sulit bagi dia. Nabi berkata lagi: aku tidak melihat suatu pemandangan yang mengerikan melainkan pemandangan di alam kubur."
*H.R.Ustman bin Affan RA yang dinukilkan Imam At-Tirmidzi.*
Agar kita selamat dari siksa kubur, ayo menunaikan berbagai amalan pahala yang diajarkan Rasulullah sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an dan Hadist.
Rasululah bersabda:
" Berlindunglah diri kepada Allah dari azab neraka. Berlindunglah diri kepada Allah dari azab kubur. Berlindung dirilah kepada Allah dari fitnah-fitnah yang tampak dan yang tersembunyi. Berlindunglah diri kepada Allah dari fitnahnya Dajjal."
*HR.Muslim*
Berikut wasiat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam doa agar selamat dari siksa kubur:
"Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari azab kubur, azab neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah Dajjal yang terhapus dari rahmat Allah."
Semoga ayat-ayat Al Qur'an dan Hadist menjadi penguat diri kita untuk terus berjalan ke arah sesuai petunjukNya agar memperoleh keselamatan dunia akherat.
Selamat menjalankan Sunnah Dhuha. Salam sehat.
3 Zulhijah 1442H/13.07.2021.
lfh/LFH.
Youtube prof reni akbar hawadi
_Diadaptasi dan disadur secara bebas dari berbagai sumber_.

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia