Selasa, 13 Juli 2021

Khalifah di Bumi


Allah berfirman tentang awal penciptaan manusia:

" Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah dibumi." Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

QS.Al-Baqarah(2): 30.

"Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah(penguasa) di bumi, maka berilah keputusan  perkara diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu"

QS:Sad (38

Dua ayat ini menjawab "visi misi" Allah SWT terhadap kehidupan manusia sebagai khalifah di bumi.

Selamat menunaikan sholat sunnah Dhuha. Salam sehat.

16 Zulkaidah 1442H/27.06.2021.

lfh/LFH.

 

www.lydiafreyanihawadi.com

Youtube prof reni akbar hawadi

 

Copyright © Ren Lydia Freyani Hawadi | Guru Besar Universitas Indonesia